Sme zatvorení - We are permanently closed

Vážení hostia a priatelia, od 14.2. 2020 sme sa Vás snažili vtiahnuť do čara kulinárskeho umenia v koncepte culture bistro - otvorenej kuchnyne, naša cesta tu však končí...

Ďakujeme Vám z celého srdca za podporu, ktorú ste nám Vašou návštevou, pochvalou či správou venovali. Tým culture bistro.

 

Dear guests and friends, from 14.2. In 2020, we tried to draw you into the charm of culinary art in the culture bistro concept - an open kitchen, but our journey ends here....

We thank you from the bottom of our hearts for the support you gave us with your visit, kind praise or message. The culture bistro team.